Blue Flower

Wyceny nieruchomości za każdym razem dokonuje doświadczony rzeczoznawca majątkowy, który posiada wszelkie możliwe uprawnienia, nadane mu przez państwo i przepisy prawne. Ze względu na to, że działalność rzeczoznawców musi być zgodna z normami prawnymi oraz zasadami kodeksu etyki zawodowej, każdy z nich musi wykonywać swoją pracę, kładąc szczególny nacisk na zachowanie poufności danych oraz działanie bez szkody dla Skarbu Państwa.

Rzeczoznawcy posiadają też wyraźnie określone zasady i sposoby dokonywania wyceny nieruchomości, które określone są przez ustawy, na czele z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Ze względu na to, że ostateczne „produkty” procesu szacowania, do których należą operaty szacunkowe, muszą być sporządzone w oparciu o uniwersalne standardy, wszystkie instrukcje co do elementów, które mają być zawarte w opiniach na temat konkretnej wyceny nieruchomości, znajdują się w głównych wytycznych zawodowych. 

Standardy zawodowe uwzględniają ustalanie wartości rynkowej oraz wartości odtworzeniowej konkretnego obiektu, dlatego też wszelkie procedury dokonywania wyceny nieruchomości podzielone są na trzy etapy. Pierwszy z nich obejmuje podejście do procesu szacowania, drugi metody dokonywania wyceny, natomiast trzeci techniki szacowania takiej, jak chociażby kapitalizacja prostej, szacowanie szczegółowe czy wskaźnikowe. Rzeczoznawca posiada prawo do wyboru metody oraz techniki dokonywania wyceny, głównie dlatego, że każda z nieruchomości jest inna, zlokalizowana jest w innym miejscu i otoczeniu i każdorazowo wymaga indywidualnego podejścia. 

Rzeczoznawca wybiera więc taką metodę, która według niego będzie najlepsza w określonym przypadku i w odniesieniu do określonego celu wyceny. Operaty szacunkowe sporządzane są bowiem dla konkretnego celu, do którego zaliczyć można chociażby konieczność rozliczenia się z urzędem skarbowym z podatku od spadku lub darowizny, chęć ubiegania się o kredyt hipoteczny, czy też potrzeba obliczenia lub zaktualizowania opłat wynikających z tytułu użytkowania wieczystego.