Blue Flower

Studia prawnicze od wieków kojarzą się w naszym kraju z pewnego rodzaju renomą. Rodzice marzą o tym, by ich dzieci w przyszłości zasiliły szeregi znanych i poważanych adwokatów, sędziów czy prokuratorów. W ostatnim czasie bardzo dużą popularność zdobywa również zawód radcy prawnego. Mimo zainteresowania tą specjalizacją w kręgach studentów prawa, przeciętny Polak wciąż niewiele wie na temat działalności wspomnianych radców prawnych. Warto zatem choć pokrótce wspomnieć, czym na co dzień zajmuje się radca prawny oraz jak można nim zostać. Ciekawym aspektem pracy radcy prawnego są również jego zarobki. Jak się okazuje, wynagrodzenie prawników zależy bowiem od wielu czynników. Takich jak na przykład wielkość firmy czy oczywiście staż pracy.

Studia prawnicze i aplikacja radcowska

Pierwszym krokiem do tego, by zostać radcą prawnym jest oczywiście odpowiedni wybór studiów. Dobrze zdana matura (między innymi z rozszerzonej historii czy rozszerzonej wiedzy o społeczeństwie) otwiera pierwsze drzwi, przez które kandydat na prawnika musi przejść. W Polsce studia prawnicze trwają pięć lat. Na każdym roku student zdobywa wiedzę na temat wszystkich dziedzin prawa. Pierwszy rok dla wielu osób jest najtrudniejszy, ponieważ opiera się w największej mierze na wiedzy teoretycznej, związanej z historią prawa. Sen z powiek spędzają przyszłym prawnikom przedmioty takie jak prawo rzymskie czy historia prawa. Następne lata upływają pod znakiem prawa karnego, cywilnego czy administracyjnego. Na wielu uczelniach obok przedmiotów obowiązkowych pojawiają się również zajęcia fakultatywne, które wybierane są przez studentów na podstawie ich zainteresowań. 

Jeśli chodzi o samą aplikację radcowską, kandydat na radcę musi spełnić kilka ważnych warunków. Przede wszystkim musi ukończyć wyższe studia prawnicze na terenie Polski oraz uzyskać tytuł magistra. Istnieją oczywiście pewne wyjątki od tej reguły, ponieważ niektóre zagraniczne studia prawnicze także pozwalają studentowi ubiegać się o przyjęcie na aplikację radcowską. Aplikować można jedynie wtedy, gdy posiadamy status osoby niekaranej. Warto wspomnieć również o tak zwanym egzaminie konkursowym na aplikację. Ma on formę pisemną i składa się ze 150 pytań. Pozytywny wynik egzaminu można uzyskać po udzieleniu 100 poprawnych odpowiedzi. Aplikacja trwa 3 lata. Po upływie tego czasu kandydat przystępuje do egzaminu zawodowego. Jeśli chodzi o zawód jakim jest radca prawny Poznań, Warszawa czy Wrocław i Kraków są miastami, w których nietrudno znaleźć dobrych radców prawnych. Podobnie jest zresztą w innych większych miastach. 

Najważniejsze cechy radcy prawnego

Każdy radca prawny powinien charakteryzować się pewnymi cechami charakteru. W przypadku studiów prawniczych niezbędna okazuje się oczywiście sumienność i solidność oraz dobra pamięć. To właśnie takie atuty pozwalają przetrwać adeptom prawa na pierwszym roku studiów prawniczych. Radca prawny powinien cechować się również komunikatywnością, ponieważ kontakt z drugim człowiekiem jest w tym zawodzie nieunikniony. Szeroka wiedza z zakresu prawa oraz opanowanie informacji z zakresu wybranej specjalizacji także pozytywnie wpływa na wizerunek radcy prawnego. Wydaje się zatem, że rzetelność, kontakt z innym człowiekiem czy wreszcie szeroko pojęta erudycja powinny nieodzownie kojarzyć się z zawodem radcy prawnego. 

Zarobki radcy prawnego w Polsce

Jeśli chodzi o zawód prawnika, trudno jednoznacznie określić, jakie wynagrodzenie otrzymują osoby znajdujące się na takim stanowisku. Trudność ocenienia konkretnych zarobków dotyczy w tym przypadku nie tylko radców prawnych, ale również adwokatów. Wszystko zależy zatem od kilku ważnych czynników, które w tym kontekście trzeba wziąć pod uwagę. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na wielkość i kapitał firmy, w której dany radca prawny pracuje. Statystyki wykazują, że radca prawny pracujący w firmie zatrudniającej więcej osób zarobi więcej, niż radca prawny świadczący swoje usługi w niewielkiej spółce. Wynagrodzenie prawnika jest również zależne od jego wykształcenia czy doświadczenia i stażu pracy. Początkujący radca prawny z pewnością zarobi mniej, aniżeli jego starszy kolega. Do miesięcznego wynagrodzenia warto doliczyć również różnego rodzaju premie. Te ostatnie zależą od pracy radcy prawnego oraz oczywiście od wolnych środków finansowych danej firmy. W Polsce zarobki związane są również z położeniem geograficznym. W niektórych regionach wypłata radcy jest wyższa, w innych stosunkowo mniejsza. W efekcie miesięczne wynagrodzenie radcy prawnego w naszym kraju może wahać się od 2 tysięcy do nawet 10 tysięcy złotych. 

Praca radcy prawnego

W ostatnim czasie zakres działań radców prawnych znacznie się rozszerzył. Dziś mogą oni świadczyć swoje usługi w wielu dziedzinach i branżach. Najczęściej pomoc prawna radców skupia się woków udzielania pisemnych i ustnych konsultacji w zakresie poszczególnych dziedzin prawa. Radca prawny może sporządzać również ekspertyzy i opinie prawne oraz zastępować swojego klienta podczas negocjacji z inną firmą czy osobą fizyczną. Osoba wykonująca zawód radcy prawnego może reprezentować swoich klientów w postępowaniach skarbowych, karnych czy o wykroczenia. Jak się zatem okazuje, praca radców jest bardzo zróżnicowana i w dużej mierze również interesująca. Zakres szczegółowych usług określa oczywiście każda kancelaria radcowska. Zazwyczaj osoby pracujące w takich miejscach starają się jednak poszerzać swoją ofertę, by dotrzeć do szerokiego grona klientów. 

Droga od maturzysty do radcy prawnego nie jest zatem usłana różami. Wieloletnia nauka (zarówno teoretyczna, jak i praktyczna) niejednokrotnie spędza studentowi sen z powiek. Wydaje się jednak, że w efekcie końcowym wysiłek i trud włożony w wykonywane obowiązki jak najbardziej się opłaca. Zawód radcy prawnego jest ciekawy i satysfakcjonujący. Być może właśnie dlatego na polskim rynku coraz więcej osób wybiera wspomnianą aplikację radcowską, rezygnując jednocześnie z popularnych dotychczas studiów adwokackich czy sędziowskich.